Motto

  • Jeżeli się da, wykonaj wszystko zdalnie, a co się nie da to po godzinach pracy.
  • Wyciśnij z istniejącego sprzętu maksimum wydajności.
  • Bądź niewidzialny dla użytkowników.
  • Jeżeli sieć komputerowa działa i nic się nie dzieje, tzn. że administrator perfekcyjnie wykonuje swoje obowiązki.